Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston tarkoitus on opettaa nuorille tärkeitä ensiapu, alkusammutus- sekä muita palokuntalaistaitoja ja kouluttaa palokunnalle uutta pätevää henkilöstöä. Nuoriso-osastoon kuuluu noin 15 nuorta, jotka ovat 11-16- vuotiaita. Osasto harjoittelee tiistaisin klo 18-20.30, pois lukien koulujen loma-ajat. Nuoriso-osaston harjoituksiin kuuluu monipuolisesti erilaisissa pelastustehtävissä toimimista. Näitä ovat muun muassa liikenneonnettomuudet, erilaiset palot, vahingontorjunta sekä ensiapu.

Kuopion VPK:n nuoriso-osasto on hyvin aktiivinen, koulutus monipuolista ja se on menestynyt hyvin palokuntien leireillä ja kilpailuissa.

Osastossa olevan nuoren täytettyä 16 vuotta, hänen on siirryttävä miehistöön tai lopetettava harrastus. Nuori saa käydä kauden loppuun jona hän täyttää 16, jonka jälkeen on mahdollisuus siirtyä miehistön harjoituksiin.

Nuoriso-osastoon voi liittyä 11-15 -vuotias nuori, joka on rehti ja reipas. 16-vuotiaita emme ota mukaan nuoriso-osastoon siitä syystä, että he ovat jo miehistöikäisiä.

Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoa toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä nuoriso-osaston johtajaan!